Mirëmbajtja

Jingwei u krijua për të krijuar vlerë për modelin e biznesit të orientuar drejt klientit, duke menduar

çfarë klientët mendojnë, duke bërë atë që klientët duan urgjentisht. Përmes përpunimit të shpejtë të të gjitha llojeve të informacionit të ndihmës për të kryer personelin me kohë të plotë për të trajtuar, përpiquni të përmbushni nevojat e klientëve në kohë. Jing Wei formon thellimin e vazhdueshëm të gjithçkaje për konceptin e klientit për të siguruar një shërbim 360 °.

Mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e gropës

Krijimi i skedarëve teknikë të produkteve, në përputhje me përdorimin e procedurave të standardizuara.

Trajnim teknik, person përgjegjës.

Mirëmbajtja dhe riparimi i rregullt.

Masat paraprake të mirëmbajtjes dhe mirëmbajtjes vdesin rregullisht

1. Heqja, pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt

2. Çmontimi dhe pastrimi duhet të përqendrohen në mbrojtjen e këndit të buzës së mykut dhe kanalit të rrjedhës, jo ndonjë dëmtim, hendek

3. Mos përdorni çelik dhe pajisje të tjera të forta për të pastruar kanalin e rrjedhës dhe zonën e mbylljes, në mënyrë që të mos shkaktojë dëme

4. Inspektimi i sigurisë elektrike

5. Kontrolloni pllakën e vulosjes

6. Kontrolloni vidat e fiksimit